TUCSAmark BELGELENDİRME

Sektördeki haksız rekabeti önlemek ve Dernek üyesi kuruluşların kalitelerini belge altına almak amacıyla 2003 yılında Yapısal Çelik Yeterlik Belgesi TUCSAmark Programı geliştirildi. Sürekli güncellenmek ve geliştirilmek üzere kurgulanan TUCSAmark belgelendirme programının 4. sürümü ile TUCSAmark Yeterlilik Belgelerinin ve Raporlarının belgelendirme kuruluşu YAÇEM tarafından, anlaşmalı bağımsız denetim kuruluşlarının da desteği alınarak yapılan denetimlerle tüm sektörü kapsayacak şekilde verilmesi sağlanmıştır. https://tucsa.org/tr/yacem_tucsa_mark_giris.aspx sayfasında ayrıntıları verilen TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın 4.1 versiyonu aşağıdaki belgeleri kapsamaktadır.

TUCSAmark Yapısal Çelik İmalat Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark Yapısal Çelik Yüklenici Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark Yapısal Çelik Tasarım Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark Üretici Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark Çelik Boya ve Kaplama İşleri Tesis ve Uygulama Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark Galvaniz İşleri Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark Uygunluk Değerlendirme Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark Tedarikçi Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark raporları da aşağıdakileri kapsamaktadır.

TUCSAmark Proje Kontrol Raporu

TUCSAmark Yapı Performans Analiz Raporu

TUCSAmark Yangın Performans Analiz Raporu

TUCSAmark Kapasite Raporu

TUCSAmark İhale Ön Yeterlilik Raporu

YAÇEM Akademi

2016 yılından itibaren, Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde yapılanmasını tamamlayan YAÇEM Akademi sektörün ihtiyacı olan teknik ve mesleki yeterlik kursları ve seminerleri düzenlenmektedir. 2018 yılından itibaren, uzaktan eğitim programı kapsamında çevrimiçi seminerler de gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 18 Eylül’den itibaren üç hafta süreli TUCSA Yaz Okulu öğrencilere ve arzu eden profesyonellere de açık olarak online gerçekleştirilecektir.

YAÇEM Akademi Yangın Güvenliği Grubu

Yangın tasarımı, mühendisliği ve pasif önlemleri başta olmak üzere eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Halen İBB İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) ile koordineli olarak eğitimler planlamaktadır. Yangın güvenliği, yapısı itibarıyla çeşitli disiplinleri içeren bir bütünlük arz ettiğinden, bu grubun çalışmaları da yalnız çelik yapılarla sınırlı olmayıp yangının tüm veçhelerini kapsamakta, ancak yangının önlenmesine ilişkin önlemlere ağırlık verilmektedir.

İş Geliştirme ve Proje Yönetimi

Türk Yapısal Çelik Derneğinin “Türkiye’de çelik yapıların yönetmelik ve standartlara uygun tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmaktır” şeklindeki amacı doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. İş Geliştirme ve Proje Yönetim Birimi (İGP), Yönetim Kurulu’nun 14 Haziran 2017 tarihli toplantısında prensip olarak kabul edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.

İGP bu kapsamda, üyelerimizin yurtdışında tanıtımına katkıda bulunmak, sektör için iş geliştirmesi yapmak ve alınan işlerde gerekirse paydaşlarına destek sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. YAÇEM bünyesinde oluşturulan Proje Yönetim Birimi tarafından yurtdışında iş geliştirme faaliyetlerine başlanmıştır.

YAÇEM Hizmet Birimi

Bu birim tarafından yürütülen etkinlikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. Kitap Satışları. Çelik Yapılar Dergisi abonelikleri ve teknik yayın satışlarına ilave olarak ECCS’in teknik yayınlarının Türkiye’de uygun koşullarda temin edilmesini sağladık. Bu amaçla web sayfasından da kitap satışlarına başlanmıştır.

TUCSA Tahkim Kurulu. Sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) hakemliği ile çözülmesi için TUCSA Tahkim Kurulu sistemi oluşturuldu ve buna ilişkin TUCSA Tahkim Kurulu Yönetmeliği 2016 (http://www.tucsa.org/tr/hakkimizda.aspx?icerik=4) web sayfamızda yayımlanmaktadır.

Taraflar, anlaşmazlıklarının uzman bir kuruluş tarafından süratle çözümlenebilmesi için sözleşmelerinin “Anlaşmazlıklar” bölümünde “Anlaşmazlıkların çözümünde TUCSA Tahkim Kurulu yetkilidir” yazarlarsa, anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden adil ve daha süratli bir şekilde çözümlenmesi mümkün olabilecektir.

Danışmanlık, Kontrol, Uzman Mütalaası ve Bilirkişilik
Danışmanlık: Çelik yapılar ve proje yönetimi konularında belirli danışmanlık hizmetleri yukarıda belirtilen İş Geliştirme ve Proje Yönetimi birimi tarafından verilmektedir. Bunun dışında, üyelerimiz faaliyet alanları dışında kalan, çelik yapı elemanları ile restorasyon (öncelikle tarihi yapılar) ve güçlendirme, yapısal yangın güvenliği, çelik yüzey koruma gibi konular ile ARGE projeleri için de talep edildiğinde uzmanlarımız tarafından danışmanlık verilebilmektedir.

Kontrol ve Uzman Mütalaası: Çelik yapılar ile ilgili sorunlu konularda uzman bilirkişilerimiz tarafından yerinde kontroller yapılmakta, soruna ilişkin kontrol raporu, öneriler ve uzman mütalaası verilmektedir.

Tanıtım ve Reklam: Çelik Yapılar Dergisi, teknik yayınlar, web sitesi, haber-yayın-ürün bültenleri gibi ortamlarda yapılacak duyuru ve ilanlar ile etkinliklerimizde kurulacak tanıtım noktaları (stantlar) veya elektronik ortamda tanıtım odaları vasıtasıyla firmalar ile potansiyel müşterileri buluşturulmakta, web seminerleri gibi ortak etkinlikleri de kapsayan sponsorluklar vasıtasıyla paydaşlarımıza tanıtım için önemli olanaklar sağlanmaktadır.