KOSGEB Destekleri

KOSGEB’in Destek Programları ile Duyurularına ilişkin ayrıntıları aşağıdaki web sayfasında bulabilirsiniz:
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx

Diğer duyurular da aşağıda sunulmuştur

KOSGEB’in Destek Programları ile Duyurularına ilişkin ayrıntıları aşağıdaki web sayfasında bulabilirsiniz:

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx

Diğer duyurular da aşağıda sunulmuştur

 

Tasarım Tabanlı Tüketim Malları için Destek
KOBİ’lerin yaratıcılık ve yenilikçilik kapasitelerini artırmak suretiyle genel rekabet gücünü arttırmak amacıyla açılan bu COSME çağrısı için son başvuru tarihi 14 Nisan 2016. Toplam 4 milyon bütçeli çağrı, yeni teknolojiler ve pazara girişin önündeki engellerin kaldırılarak yaratıcı çözümler için geniş bir pazar hakimiyetinin oluşturulmasını, bir yandan araştırma, teknolojik uygulama ve prototip oluşturma arasındaki uçurumun azaltılmasını; bir yandan da ticarileştirmenin gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Çağrının Öncelikleri (COS-DESIGN-2015-3-06):

• KOBİ’lerin yeni müşteri ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi için en gelişmiş teknoloji uygulamaları ve yaratıcı çözümleri katalize edebilmesi.
• Sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi için dijital teknolojilerin kullanımı dahil olmak üzere, tasarım ve yaratıcı çözümlerin kullanılması,
• Yenilikçi iş modellerinin uygulanması,
• Mevcut ve gelecekteki Pazar eğilimlerine yanıt verebilme,
• Toplumsal sorunların ele alınması.

Proje başına destek miktarı, 800 bin ile 1 milyon Euro arasında değişmekte ve proje başına destek oranı: Yüzde 50. KOBİ’ler ve diğer tüzel kişiliklerin başvurabileceği proje ile ilgili diğer detaylar AB’nin EASME sayfalarında (https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-2015-3-06_call_for_proposals_text.pdf) bulunabilir.

Kaynak: http://www.iyiprojeuygulamalari.com

 

KOBİGEL ile 300 Milyon Liralık Destek
KOSGEB, ülkemiz plan/programlarında belirlenen ve öncelikli olarak desteklenmesi gereken imalat sanayi için, yeni hazırlamış olduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilk Proje Teklif Çağrısına çıktı. Proje Teklif Çağrılarına, İmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren İşletmeler başvuruda bulunabilecekler.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen Proje Teklif Çağrılarına yönelik proje hazırlayan KOBİ’ler, Kurul tarafından yapılan değerlendirmede destekleme kararı verilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacak.

• Proje Teklif Çağrıları için ülke genelinde imalat sanayinin bütün sektörleri proje başvurusunda bulunabilecek,
• 4. 5. ve 6. Bölgelerde İmalat Sanayinin sadece düşük-orta düşük teknoloji düzeylerindeki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler proje başvurusunda bulunabilecek,
• İmalat Sanayi KOBİ’lerine, proje kapsamında yerli makine-teçhizat alması durumunda % 15 oranında ekstra destek verilecek.

Başvurular 1 Nisan–6 Mayıs 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Başvuru şartları ve diğer hususlar ekte yer alan Proje Teklif Çağrılarında belirlenmiştir.

Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=47

Destek Fonları hakkında daha fazla bilgi almak, YAÇEM’i ziyaret ederek görüşmek veya teklif istemek için Bilgi ve Teklif Formu’nu doldurunuz.

kosgeb

 

KOBİGEL DESTEK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ:
Destek Programının amacı; “orta – yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ”lerinin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Programdan yararlanabilme koşulları:
2014 – 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 300.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 3 olan İşletmeler, 2014 ve 2015 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesinin onaylı olan, 2014-2015 yılları için onaylı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesini ibraz edebilen ve 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden işletmeler.

Uygun Proje Konuları
– İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,

– Milli imkan ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler,

– Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,

– İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,

– Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler,

– Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler,

– Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,

– Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler,

– İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Tutarı
Geri Ödemesiz 300.000 TL
Geri Ödemeli 500.000 TL
Toplam 800.000 TL

kosgeb

  1. (gerekli)
  2. (gerekli)
  3. (gerekli)
  4. (gerekli)
  5. (e-posta gerekli)
  6. (gerekli)
  7. E-BÜLTEN İSTİYORUM