Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

Çalışma Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) Ulusal Meslek Standartları uyarınca eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimlerin amacı, ilgili personeli ulusal mesleki yeterlilik belgesi almak üzere hazırlamak, meslek edindirmek suretiyle istihdama olanak sağlamaktır.

Eğitimlerin düzenlenmesinde, TUCSA Mesleki Yeterlilik Komitesi’nin önerileri ile sektör paydaşlarının gereksinim ve talepleri göz önüne alınmaktadır.

Uygulanmış Mesleki Yeterlik Eğitimleri:

KURSEĞİTMENLERTARİHSÜRE 

Örtülü Elektrot Kaynakçı Kursu


Rasim İnan

15 - 26.12.2008

10 gün

Gazaltı Kaynakçı Kursu

Rasim İnan

12 - 23.01.2009

10 gün

Örtülü Elektrot Kaynakçı Kursu

Rasim İnan

09 - 20.02.2009

10 gün

Levha Kaynakçısı Kursu
(Elektrik ve Gazaltı Kaynak Makinaları dahil)

Rasim İnan

28.09.2009/
16.10.2009

15 gün

Hafif Çelik Yapı Montaj Kursu


İnş.Müh. Taner Mermut

24.11.2008 /
05.12.2008

10 saat

Geleneksel Çelik Yapı Montaj Kursu

Mak.Y.Müh. Ş.Denizer Gür’eş

26.01.2009 /
06.02.2009

10 saat

Geleneksel Çelik Yapı Montaj Kursu

Mak.Y.Müh. Ş.Denizer Gür’eş

26.01.2009 /
06.02.2009

10 saat

Geleneksel Çelik Yapı Montaj Kursu

Mak.Y.Müh. Ş.Denizer Gür’eş

23.02.2009 /
06.03.2009

10 saat

Hafif Çelik Yapı Montaj Kursu

İnş.Müh. Taner Mermut

23.03.2009 /
03.04.2009

10 saat