proje

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından belirlenen uzmanlar tarafından, çelik yapılar ile ilgili olarak bilirkişilik hizmetleri verilmektedir. Bilirkişi ataması, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 63. Maddesi ve 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 275. Maddesi gözönüne alınarak hâkim tarafından yapılmaktadır.

Adli yargı kurumlarında, inceleme sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir ve bu husus bir tutanağa bağlanır. (5271 s.k. md.67/1) Hukuk mahkemelerinde ise, bilirkişi raporunu mahkeme kalemine verir, verildiği tarihi başkatip rapora işaret eder ve mahkemeden evvel suretlerini iki tarafa tebliğ eder.

Zaman zaman özel kuruluşlar da bilirkişilik hizmeti istediklerini belirtmektedirler. Ancak, bilirkişilik esas olarak mahkemeler için yapılmakta, söz konusu kuruluşlar için gözetim, kontrol ve uzman mütalaası hizmetleri verilmektedir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak, YAÇEM’i ziyaret ederek görüşmek veya teklif istemek için lütfen Bilgi ve Teklif Formu’nu doldurunuz.